homeČičmany - folklór / architektúra
   

detail výzdoby
Detail ornamenálnej výzdoby
zrubových domov
  

Architektúra obce Čičmany, najmä jej dolnej časti pripomína i dnes perníkové domčeky a to hlavne pre ornamentálnu výzdobu vonkajších stien domov. Tieto objekty sú cenným dokladom technickej vyspelosti, majstrovskej zručnosti a estetického cítenia obyvateľov. Geometrická výzdoba je stará asi 200 rokov. Jednoduché ornamenty boli nanášané bielym vápnom, ktoré malo zároveň konzervačnú a ochrannú funkciu.

dom "Joklovce - bachna"
Jokľovce - bachna
  

Tieto zaujímavé stavby zaujali aj popredného slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý vypracoval projekt čičmianského gazdovstva pre národopisnú výstavu v Prahe v r. 1895. V roku 1937 bol poschodový dom Jokľovce - bachna rozobraný a prevezený do Národného múzea v Prahe, kde sa však stal obeťou požiaru a do tla zhorel. Architekt Dušan Jurkovič vypracoval aj projekty zrubových domov, ktoré sa postavili po veľkom požiari v r. 1921, kedy vyhorel celý dolný koniec obce. Zásluhou toho môžeme niektoré typy týchto stavieb obdivovať v Čičmanoch i dnes.

kostol
Kostol Nájdenia sv. Kríža
  

Z murovanej architektúry stojí za pozornosť barokový kostol zasvätený Nájdeniu sv. Kríža, ktorý bol postavený na základoch staršej stavby - pravdepodobne zvonice s modlitebňou, o čom svedčí správa o zvone z roku 1588. Z pôvodného zariadenia sa zachoval hlavný oltár postavený okolo r. 1798. Pôvodný obetný stôl bol v r. 1810 nahradený stolom z tvrdého materiálu. Kazateľnica bola obstaraná z Tužiny v r. 1802 a bočný oltár Panny Márie bol vybudovaný v r. 1803. Organ z roku 1738 je v klasicistickom štýle a má jeden manuál a 6 registrov.

V hornej časti obce sa zachoval zemepánsky kaštieľ v barokovo - klasicistickom štýle z konca 18. storočia, ktorý slúžil pre potreby správcu, majerských úradníkov a zemepána. Súčasťou kaštieľa bola stodola, ovčiareň, stajňa a krčma. Dnes je tu hotel, reštaurácia a hostinec. Miesto naľavo od kaštieľa, kde je murovaná prevádzková budova, sa dodnes nazýva "Pánske humná" podľa pôvodných stavieb.

dolna cast obce
Dolná časť obce - hlavná ulica
(40-te roky 20. storočia)
  

Bobikovce
Typická drevenica navrhnutá
architektom Dušanom Jurkovičom
(stav v r. 1999)
  

Gregorovce
Zrekonštruovaný dom Ondreja
Gregora (1997)
  

OBSAH