homeČičmany na Internete

Prvá verzia stránok venovaných obci Čičmany bola vytvorená v máji 1999 a ich dnešná podoba začiatkom júla 1999. Odvtedy k nim pribudlo niekoľko ďalších stránok a v súčasnosti pripravujeme ich ďalšie výrazné rozšírenie. Z chystaných stránok sú to napríklad:

Uvítame vaše pripomienky a návrhy k www stránkam Čičmian. Prínosom by bolo aj zaslanie obrazových a textových materiálov pre doplnenie stránok alebo priamo spolupráca na ich tvorbe (najmä zo strany obyvateľov a rodákov, či ich potomkov žijúcich kdekoľvek na svete).

Akékoľvek nápady, prípadne záujem o podporu týchto aktivít (aj formou sponzorstva) alebo spoluprácu zašlite na adresu cicmany@mail.viapvt.sk.

Ďalej privítame, ak nám (aj anonymne) zašlete adresy iných stránok na Internete, akokoľvek súvisiace s Čičmanmi.


Copyright - poznámka o autorských právach. Tieto stránky o obci Čičmany sú dielom kolektívu autorov a archívne zábery pochádzajú zo súkromných zbierok. Ďakujeme Vám za rešpektovanie autorských práv na publikované fotografie a informácie. V prípade požiadavky na použitie týchto materiálov nás kontaktujte prostredníctvom vyššieuvedenej e-mail adresy.


Autori: Stránky pripravuje skupina autorov, ktorí majú v obci pôvod alebo majú k nej blízky vzťah. Ich snahou je spropagovať obec, jej zaujímavosti a tradície v rámci Internetu, podnietiť záujemcov o jej návštevu a prispieť tak k oživeniu Čičmian. Stránky sú pripravované bez záujmu o finančný prospech autorov.


Ďakujeme prispievateľom a sponzorom:

viapvtmini.gif (638 bytes) ViaPVT, a.s., www.viapvt.sk - poskytovateľ priestoru pre www prezentáciu Čičmian


OBSAH