homeČičmany - folklór / MC nahrávka

Čičmany - monografická nahrávka a MC kazeta ČIČMANY, ČIČMANY...

mc3.jpg (16862 bytes)O piesňovom bohatstve Čičmian dodnes neexistuje ucelenejšia monografia. Existujú len zápisy piesní, ktoré nahral a zapísal český etnograf a veľký obdivovateľ slovenského folklóru Karel Plicka pri svojich viacerých navštevách obce. Tieto nahrávky sú údajne uložené v martinskom múzeu, autorom sa žiaľ nepodarilo získať k nim prístup. V rokoch 1956 a 1969 Slovenský rozhlas uskutočnil nahrávky ešte vtedy existujúcej folklórnej skupiny. Interpretované piesne vtedy zapísal etnomuzikológ Dr. František Poloczek a môžeme ich nájsť v publikácii Slovenské ľudové piesne. Autentické nahrávky však padli do zabudnutia a pokryla ich vyše tridsaťročná vrstva prachu v archívoch. Tieto krásne a hudobne zaujímavé piesne žiaľ nemajú mladších autentických nasledovníkov interpretácie, pokúsili sme sa preto v spolupráci s terajšou speváckou skupinou z Čičmian, ženskou speváckou skupinou Povoja pod vedením Vierky Praženkovej, s Orchestrom ľudových nástrojov (OĽUN) Slovenského rozhlasu pod vedením Miroslava Dudíka a Petra Parničana a s použitím zabudnutých archívných nahrávok SRo vytvoriť prierez piesňovým bohatstvom Čičmian. Autorom hudobných doprovodov, ktoré sú už len rekonštrukciou so snahou zachovať autentický charakter piesní je člen orchestra Ján Kružliak.

Strana A:

Strana B:

Táto nahrávka je výsledkom niekoľkomesačnej práce všetkých zainteresovaných ľudí, ktorí sa podieľali na výbere piesní, na pátraní po starších nahrávkach v domácich archívoch a v archíve Slovenského rozhlasu, na hudobnej úprave, nácvikoch hudobných doprovodov, sólových partov i skupinového spevu, na technickej spolupráci pri nahrávkach priamo v obci a v nahrávacich štúdiach SRo, ako aj na výrobe i distribúcii s úprimnou snahou zachovať piesňové bohatstvo tejto rázovitej obce pre ďalších nasledovnikov a záujemcov o folklórne tradície.

olun3.jpg (11002 bytes)
Orchester ľudových nástrojov
Slovenského rozhlasu (OĽUN)

povoja3.jpg (11630 bytes)
Ženská spevácka skupina
POVOJA

spevacka skupina z Cicmian
Ženská spevácka skupina
z Čičmian

Záujemci o kúpu kazety sa môžu obrátiť na predajňu hud. nosičov v budove Slovenského rozhlasu alebo objednať si ju na adrese:

Slovenský rozhlas - Vydavateľstvo Rádio Bratislava
Mýtna 1,  P.O. BOX 55
817 55  Bratislava 15

Predaj v zahraničí (USA, Kanada): Cicmany   ("Music of the Slovak Republic" at CDStreet.com)

OBSAH